Letalski prevozi in pravice

Sodišče Evropskih skupnosti je odločilo, da lahko letalski potniki, ki na cilj prispejo z več kot triurno zamudo, od letalske družba zahtevajo odškodnino.

Do pavšalne odškodnine so potniki upravičeni tako kot v primerih, ko je polet odpovedan. To pa ne velja, ko so za zamudo krive izredne razmere, na katere letalski prevoznik nima vpliva. Tehnične napake na letalu se ne more šteti za izredne razmere, razen če so nastale zaradi dejavnikov, na katere prevoznik nima vpliva.
Sodišče je z razsodbo pojasnilo uporabo uredbe EU-ja o odškodnini in pomoči letalskim potnikom. Po tej uredbi lahko potniki ob odpovedi poleta prejmejo pavšalno odškodnino od 250 do 600 evrov, vendar pa uredba ne določa izrecno, da imajo tako pravico tudi potniki, katerih polet ima zamudo.
S sodbo je sodišče odgovorilo na več vprašanj, ki sta mu jih zastavili nemško zvezno sodišče in trgovinsko sodišče na Dunaju. Obe sodišči se morata namreč odločiti o tožbah, s katerimi potniki od družb Condor in Air France zahtevajo plačilo odškodnine, ki jo uredba določa za odpoved poleta, ker sta jih omenjeni družbi pripeljali na destinacijo s 25 oziroma 22 urami zamude glede na predvideno uro prihoda po voznem redu.

Škoda ob odpovedi in zamudi

Sodišče je najprej pojasnilo, da zamuda, tudi če je velika, ni dovolj, da bi bilo mogoče polet šteti za odpovedan. Poleta z zamudo, ne glede na njeno trajanje, tako ni mogoče šteti za odpovedanega, če so razen ure odhoda vsi drugi elementi poleta taki, kot so bili prvotno načrtovani. Če pa letalska družba po predvideni uri odhoda zagotovi prevoz potnikov z drugim poletom, ki je bil načrtovan neodvisno od poleta, ki so ga potniki rezervirali, se lahko polet načeloma šteje za odpovedan.
Pozneje je sodišče ugotovilo, da imajo potniki, katerih polet ima zamudo, podobno škodo zaradi izgube časa in da so zato v primerljivem položaju. Tudi pri odpovedi poleta tik pred odhodom imajo potniki pravico do odškodnine, pa čeprav jih letalska družba prepelje z drugim poletom, če so izgubili tri ure ali več glede na prvotno predvideno trajanje.

Pravice letalskih potnikov

Primerjava pravic letalskih potnikov v EU, Kanadi in ZDA

Evropska unija

Kanada

ZDA

Zamude

Obrok in telefonski klic pri dvourni zamudi na krajših in pri štiriurni zamudi pri daljših letih.

Po štirih urah potniki dobijo kupon za obrok. Drugih kompenzacij ni.

Ni pravil.

 Odpovedi

Obrok, dva telefonska klica in včasih hotel med čakanjem. Kompenzacija do 600 €, razen če je potnik obveščen vsaj dva tedna prej ali premeščen na let s podobnim odhodom in prihodom.

Letalska družba mora ponuditi drug let, kupiti karto pri drugem prevozniku ali povrniti stroške neporabljene karte, če potnik noče potovati. Če je kriva letalska družba, mora ponuditi prenočišče.

Ni kompenzacije. Če je kriva letalska družba, mora ponuditi prenočišče.

 Izgubljena prtljaga

Odgovornost do 1500 $ na potnika.

Odgovornost do 1500 $ na potnika.

Odgovornost do 3300 $ na potnika.

 Prestavitev na kasnejši let

125 € do 600 € – odvisno od razdalje leta.

Letalska družba mora ponuditi drug let, kupiti karto pri drugem prevozniku ali povrniti stroške neporabljene karte, če potnik noče potovati.

V večini primerov povrnitev stroškov v znesku 200% enosmerne karte do 800 $.

Čakanje na letališki stezi

Ni posebnih pravil.

Piloti imajo možnost, da potnikom pustijo, da se po 90 minutah izkrcajo.

Od 29.aprila dalje morajo potnike po treh urah pustiti, da se izkrcajo, če pilot in zračni kontrolorji presodijo, da je varno za vrnitev v letališko stavbo.

*Povzeto po članku “Why fliers get fed in the EU, not in U.S:” iz The Wall Street Journal; 19. marec 2010.


Potovanje z letalom

Pred odhodom ugotovite, da morate spremeniti ali preklicati rezervacijo poleta

V primeru, da želite spremeniti ali preklicati vaš let, morate o tem nemudoma obvestiti letalsko družbo ali potovalno agencijo. S pravočasnim obvestilom se lahko izognete stroškom odpovedi rezervacije leta.
V primeru, da želite let zgolj prestaviti in uporabiti svojo letalsko karto nekoliko kasneje, morate plačati določeno simbolično vsoto denarja za administracijo spremenitve rezervacije vašega leta.
V primeru, da ste let preklicali, morate za povračilo denarja neuporabljeno letalsko karto vrniti najkasneje v roku 30 dni od datuma preteka veljavnosti. Za posebno ugodne letalske karte po akcijskih cenah ali ostale lete s posebnimi pogoji, lahko veljajo drugačna pravila.
V primeru, da ste letalsko karto rezervirali pri letalskem prevozniku Alitalia in želite preklicati let, morate za povračilo denarja vrniti neuporabljeno letalsko karto v roku 30 dni po datumu preteka njene veljavnosti. Ne pozabite, da povračilo denarja za promocijske in podobne letalske karte dobite le v primeru, da ste plačali določeno zavarovanje.
Pomembno! Če ste rezervirali čarterski let in morate preklicati vaše potovanje, ne morete zahtevati povračila denarja, razen v primeru, da ste podpisali zavarovanje v primeru preklica letalske karte zaradi primera bolezni, itd. Če ste rezervacijo preklicali vnaprej (npr. zaradi napak potovalne agencije), lahko prejmete delno povračilo denarja. Priporočamo, da pred izbiro letalskega prevoznika pregledate in primerjate splošne pogoje različnih letalskih družb.

Letalsko karto želite podariti nekomu drugemu

Navadno je nemogoče prenesti letalsko karto na drugo osebo. Nekateri letalski prevozniki v svojih pravilih in pogojih delovanja to možnost dopuščajo. V primeru, da je tovrstni prenos letalske karte možen, od vas lahko zahtevajo plačilo nekaterih dodatnih stroškov.
V primeru, da je bila letalska karta rezervirana prek potovalne agencije, je prenos mogoč, razen če pravila in pogoji agencije določajo drugačne omejitve.

O času odhoda

Letalski prevoznik mora svoje letalske storitve opravljati v skladu s predvidenim urnikom odhodov in prihodov letalskih letov, razen če ima dokaz, da zaradi primera izrednih okoliščin to trenutno ni mogoče. V določenih okoliščinah je njihova krivdna odgovornost omejena; npr. če je za razlog zamude letala kriv potrošnik ali katera tretja oseba.
Povrnitev stroškov letalske karte mora biti izvedena v roku sedmih dni. Vračilo denarja je možno izplačati v gotovini, prek transakcijskega računa ali čeka. V primeru nakupa letalske karte prek spletne rezervacije, kjer natisnete potrdilo o nakupu – voucher, je vračilo denarja možno samo z vašim pisnim soglasjem.


Kaj narediti v primeru…

… izgube ali zamude prtljage

Če vaša prtljaga ni prispela na končni cilj potovanja, morate to prijaviti službi, ki na letališču skrbi za prtljago in izpolniti pritožbeni obrazec “PIR” – Property Irregularity Report. V primeru, da so prtljago našli, jo mora podjetje dostaviti na želeni naslov brez zaračunavanja dodatnih stroškov. Če ste imeli zaradi izgube oz. zamujanja prtljage dodatne stroške (npr. nujen nakup oblek in ostalih potrebščin) ste upravičeni do primernega nadomestila. Zatorej ne pozabite shranjevati računov in ostalih dokazil o nastalih stroških. Vaša prošnja za nadomestilo mora biti poslana letalski družbi v roku 21 dni od datuma, na katerega bi morala prispeti prtljaga. V okviru Montrealske konvencije lahko potniki zahtevajo nadomestilo v vrednosti do 1.000 SDR (Special Drawing Rights oz. “posebne pravice črpanja”).

… poškodovane prtljage

V primeru, da ste prejeli poškodovano prtljago, morate to prijaviti službi, ki na letališču skrbi za prtljago in izpolniti pritožbeni obrazec “PIR” – Property Irregularity Report. Poleg tega morate v roku sedmih dni od prejetja prtljage odgovornim osebam poslati pisno pritožbo. Tudi v tem primeru lahko potniki zahtevajo nadomestilo v vrednosti do 1.000 SDR (Special Drawing Rights oz. “posebne pravice črpanja”).

… stavke

V primeru, da je za stavko odgovorno osebje letalske družbe, je letalska družba za nastalo situacijo v celoti odgovorna, vi pa ste upravičeni do nadomestila. Letalska družba ni odgovorna za stavko, v kateri stavkajoči niso njihovi zaposleni; če stavke ni bilo mogoče predvideti oz. je letalska družba poskušala storiti vse, da do stavke ne bi prišlo.

… zamude letala

Če je kraj odhoda letala znotraj Evropske unije ali če je kraj odhoda letala v tretji državi izven EU in je namenjeno na letališče znotraj EU, storitev poleta pa opravlja evropski letalski prevoznik, ste upravičeni do pomoči s strani letalske družbe katere letalo zamuja:

 • 2 uri ali več za lete do 1500 km
 • 3 ure ali več za lete daljše od 1500 km znotraj EU in tiste med 1500 km in 3500 km zunaj EU
 • 4 ure ali več za vse polete daljše od 3500 km izven EU

Omenjena pomoč s strani letalske družbe vključuje preskrbo:

 • s hrano in pijačo;
 • z brezplačnimi telefonskimi klici s katerimi lahko obvestite sorodnike ali ostale osebe o vaši zamudi;
 • z brezplačno hotelsko nastanitvijo, če je prihod letala predviden šele naslednji dan;
 • z brezplačnim prevozom od letališča do nastanitve.

V primeru, da je naznanjena zamuda letala daljša od petih ur, vam mora letalska družba ponuditi povračilo denarja za eno ali več kupljenih letalskih kart (v primeru več prestopov v nadaljnjem teku potovanja), ki zaradi zamude letala niso več uporabne. V primeru, da želite domov, vam mora letalski prevoznik zagotoviti brezplačen let nazaj na mesto odhoda. Montrealska konvencija predpisuje tudi nadomestila za škodo, ki jo potrošnik utrpi  primeru zamude letala. Tovrstno nadomestilo znaša do 4150 posebnih pravic črpanja (SDR), kar znaša okoli 4900 evrov (1SDR = 1,18 €).

… odpovedi poleta

V primeru odpovedi poleta je letalski prevoznik dolžan ponuditi izbiro med povračilom denarja za letalsko karto ali novim terminom odhoda letala na želeno destinacijo. Ponuditi vam mora brezplačno hrano in osvežilne napitke, ter dva brezplačna klica. V primeru, da je naslednji let šele naslednji dan vam mora letalski prevoznik priskrbeti brezplačno nastanitev in prevoz do nastanitve in nazaj do letališča. Potniki niso upravičeni do finančnega nadomestila, če je odpoved leta posledica slabega vremena, političnih nemirov, ogrožene varnosti, nepričakovanih letalskih tveganj ali stavk.

Letalska družba mora priskrbeti enako pomoč kot v primeru zamude letala za več kot pet ur. Prav tako vam mora letalska družba v roku sedmih dni ponuditi povračilo denarja za eno ali več kupljenih letalskih kart (v primeru več prestopov v nadaljnjem teku potovanja), ki zaradi zamude letala niso več uporabne. V nasprotnem primeru vam je letalska družba dolžna kar najhitreje zagotoviti let do letališča odhoda ali končne destinacije.  Poleg tega imate pravico zahtevati denarno nadomestilo:

 • 250 € za lete, ki so krajši od 1500 km
 • 400 € za lete med 1500 km in 3500 km znotraj EU
 • 600 € za vse ostale lete

V primeru, da vam je ponujen drug let, katerega čas prihoda na želeno destinacijo ni kasnejši kot predvideni prihod prvotnega rezerviranega leta, se nadomestilo zmanjša za 50%.

Opozorilo! Do nadomestila niste upravičeni, če ste bili o odpovedi leta obveščeni:

 • vsaj dva tedna pred datumom rezervacije poleta; ali
 • med dvema tednoma in manj kot sedmimi dnevi prej, če vam je bilo za isti dan ponujeno drugo letalo: vendar vam je moral biti ponujen čimprejšnji let, v vsakem primeru odhod na novo ponujenega leta od prvotnega odhoda letala ni smel odstopati več kot dve uri; na končni cilj pa niste prispeli več kot štiri ure kasneje od predvidenega prihoda prvotnega leta; ali
 • v manj kot sedmih dneh, če vam je bil drug let ponujen za isti dan; odhod nadomestnega letala ni predviden več kot uro pred predvidenim odhodom prvotnega letala, na končni cilj pa niste prispeli več kot dve uri kasneje od predvidenega prihoda prvotnega leta.

Letalski družbi ni potrebno izplačati nadomestila, če je odpoved leta posledica izrednih okoliščin, katerim se je bilo nemogoče izogniti četudi bi za odpravo le teh letalska družba storila vse kar je v njihovi moči.

… oddane rezervacije drugi osebi


Ostalo

Ste rezervirali letalsko vozovnico, ko pa ste prišli na letališče so vam sporočili, da na letalu ni več prostih sedežev?

V tem primeru ste upravičeni do pomoči (brezplačna hrana, pijača in telefonski klici) in denarnega povračila letalske karte oz. drugega leta, ter zgoraj omenjenega denarnega nadomestila.
Povrnitev stroškov letalske karte mora biti izvedena v roku sedmih dni. Vračilo denarja je možno izplačati v gotovini, prek transakcijskega računa ali čeka. V primeru nakupa letalske karte prek spletne rezervacije, kjer natisnete potrdilo o nakupu – voucher, je vračilo denarja možno samo z vašim pisnim soglasjem.

Oblak vulkanskega je na tisoče potnikov prisilil, da so ostali na letališčih, saj so številne lete odpovedali. Čeprav gre za izredni dogodek, pa Evropska komisija vse potnike opozarja, da imajo svoje pravice. Kot so zapisali na svoji spletni strani, imajo potniki pravico do obveščenosti – letalske družbe, s katerimi potujejo, jih namreč morajo obvestiti o situaciji, odpovedi leta, zamudi itd. Potniki morajo imeti tudi pravico do oskrbe (osvežilnih pijač, hrane, nastanitve) in pravico do povračila denarja ali prestavitve leta. V izjemnih okoliščinah, kot je ta, pa potniki niso upravičeni do denarnega nadomestila zaradi zamud ali odpovedi, ki so krivda letalskega prevoznika.

Iz Adrie Airways pa so sporočili, da lahko potniki zaradi višje sile zahtevajo kupnino vozovnice ali svoj let prestavijo, vse druge pravice po EU regulativi pa v takšnih primerih ne veljajo.
Prestavitev leta je v tem primeru brezplačno, vendar imajo potniki časa le do 31. maja, so še sporočili z Adrie. Spremembo potovanja lahko uredijo na prodajnem mestu, kjer so vozovnico kupili, ali v Klicnem centru Adrie Airways za rezervacije letalskih vozovnic in informacije. Telefonski številki sta 01 369 1010 in 080 13.00, delajo pa od ponedeljka do petka od 8.00 do 19.00. Lahko pa pokličte tudi na 01 23 91 910, in sicer od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 in v soboto od 8.00 do 12.00.

Evropski komisar za promet

Evropski komisar za promet Antonio Tajani je ob tem v Strasbourgu tudi predstavil kampanjo za seznanjanje potnikov s pravicami, ki jih imajo po evropski zakonodaji.

 1. Pravica letalskih potnikov, da v primeru odpovedi ali več kot peturne zamude leta lahko zahtevajo vračilo denarja za letalsko karto ali drug let.
 2. Pravico do pomoči, v nekaterih primerih pa tudi do odškodnine, imajo potniki tudi v primeru več kot triurne zamude. Vedno kadar pride do nevšečnosti pa jih mora letalska družba na licu mesta seznaniti z njihovimi pravicami.
 3. V primeru izgube ali poškodbe prtljage ima potnik pravico do največ 1223 evrov odškodnine.
 4. EU še opozarja potnike, naj bodo pri nakupu letalskih vozovnic prek spleta pozorni na končno ceno, ki mora biti jaso označena na prvi strani.
 5. Vsak potnik sme na letalo vzeti največ 100 mililitrov tekočine – med tekočine spadajo tudi različne kreme, pene in geli – medtem ko skupen volumen tekočin v ročni prtljagi ne sme presegati enega litra.
 6. Tistim, ki načrtujejo potovanje z letalom zunaj Evrope, priporočajo, naj pred nakupom vozovnice preverijo t.i. črno listo letalskih družb, ki so v EU iz varnostnih razlogov prepovedane.
 7. Invalidom mora biti omogočen nemoten dostop do letala ali vlaka, kjer imajo pravico do brezplačne pomoči pred in med vožnjo. Če želijo brezplačno pomoč, morajo invalidi letalsko družbo o tem obvestiti 48 ur pred letom.
 8. Ob mednarodnih potovanjih z vlakom znotraj EU imajo potniki v primeru odpovedi potovanja ali več kot enourne zamude pri odhodu ali prihodu pravico do odškodnine ali druge poti do cilja. Potnikom morajo biti pred in med vožnjo na voljo ustrezne informacije.
 9. V primeru poškodbe prtljage v mednarodnih prevozih z vlakom so potniki upravičeni do največ 1300 evrov odškodnine. Odškodnina potniku ali njegovi družini pripada tudi v primeru nesreče vlaka.
 10. Potnikom, ki z vožnjo z vlakom niso bili zadovoljni, mora železnica posredovati podatke, kam se lahko pritožijo, odgovor na pritožbo pa morajo dobiti najkasneje v mesecu dni.
 11. EU še opozarja potnike, naj bodo ob nakupu paketnih aranžmajev pozorni, da so jasno označeni tako cena kot drugi pomembni podatki.
 12. Ker v EU kar četrtini prometnih nesreč botruje alkohol, Evropska komisija tudi svari voznike, naj ne vozijo pod vplivom drog ali alkohola.

Ste vedeli, da lahko za izgubljeno prtljago na vlaku zahtevate do 1300 evrov odškodnine?

Ste vedeli, da lahko za izgubljeno prtljago na vlaku zahtevate do 1300 evrov odškodnine?
Če niste zadovoljni, se pritožite. Odgovoriti vam morajo v mesecu dni.

A: To ni res, Uredba EC 261/2004 določa, kakšne pravice imajo potniki, in višja sila omogoca samo to, da prevoznikom ni potrebno plačevati kompenzacije – se vedno pa velja, da morajo bodisi vrniti kupnino bodisi omogočiti prevoz na prvem možnem letu. Poleg tega MORAJO (čeprav Adria očitno tega ne priznava?) potnikom priskrbeti tudi hrano in namestitev v hotelih v skladu s členom 9(1)(b).

ADRIA AIRWAYS glede odpovedi poletov zaradi vulkana

Na Adriji Airways so za MMC potrdili, da zaradi višje sile potnikom, ki so ostali na letališčih v tujini, niso dolžni plačati bivanja in hrane. Adria je odpovedala vse polete do 18. aprila do 12. ure.

Predstavnica Adrie Airways za odnose z javnostmi Adrijana Šelj je še dejala, da so potniki upravičeni ali do prestavitve poleta ali pa do kupnine vozovnice. Vse druge pravice po EU-regulativi 261 ne veljajo. Če se bodo potniki odločili prestaviti polet, morajo to storiti do31. maja, storitev pa je brezplačna.
Sicer pa potnike, ki so ostali na letališčih že premeščajo na naslednje polete, ko bodo ti mogoči (re-routing). “Takoj, ko bo zračni prostor odprt bodo potniki lahko poleteli na željeno distinacijo. Naše poslanstvo je, da ljudi v najkrajšem možnem času prepeljemo na željeni cilj. Tako nas zavezujejo tudi mednarodni zakoni,” je za MMC pojasnila Šeljeva.
Predstavnica za stike z javnostmi letalske družbe je tudi zavrnila določena namigovanja, da je Adria Airways dolžna potnikom, ki so ostali na letališčih, plačati bivanje in hrano. V 9. členu EU-regulative 261 (2004)res piše, da so potniki upravičeni do obroka in prigrizkov med čakanjem, do namestitve v hotelu ter do dveh telefonskih klicev, telefaksov, faksov ali elektronskih sporočil.

A kot pojasni Šeljeva, je letalska družba po 5. členuEU-regulative 261 dolžna potniku priskrbeti bivališče in hrano le v primeru spremembe poleta (re-routing). To pa je le v primeru, če se zgodi kakršna koli napaka s strani letalske družbe (okvara ipd.). V tem primeru sta potniku ponujeni dve možnosti. Vračilo denarja, kar pomeni, da si potnik sam uredi, kako bo prišel na želeni cilj. Ali pa premestitev poleta – v tem primeru potniku letalska družba poišče nov polet. In če mora potnik nekaj ur čakati na ta polet, mu je letalska družba v tem primeru dolžna priskrbeti bivanje, hrano ipd. Ker pa je izbruh ognjenika višja sila, Adria Airways ni obvezana izpolniti omenjenih določil.
Komentar na Adrijino izjavo: Mogoče bi morali na MMC-ju vprašati tudi kakšnega neodvisnega pravnika za tolmačenje uredbe EU. Kar Adria pravi, nikakor ne drži: edina stvar, ki je niso dolžni plačati, je odškodnina zaradi odpovedi. Ne glede na to, da ne morejo dobiti drugega leta, morajo potnikom omogočiti ‘rerouting’, čeprav je z večdnevno zamudo. V 3. odstavku 5. člena Uredbe je jasno zapisano, da višja sila pomeni samo to, da niso dolžni plačati odškodnine. V 1. odstavku istega člena pa je zapisana pravica do reroutinga po 8. členu, v katerem pa ni nobene omembe kakršnih koli izjem, ne glede na to, ali je odpoved leta odgovornost letalskega prevoznika ali ne.

Tako da si Adria napačno razlaga pravila oziroma skuša čimvečje število potnikov prepričati, da nimajo pravic, ki jih dejansko imajo. Posebej v skladu z nedavno prakso Evropskega sodišča v Luksemburgu (npr. primer C-549/07) je jasno, da se mora uredba brati zelo restriktivno v smislu varovanja pravic potrošnika.

In seveda nihče ne bo zahteval od Adrie (ali katerega drugega prevoznika), da mu plača hotel, če v okolici živi; po drugi strani pa je to povsem razumno pričakovanje, če se znajdeš nekje daleč od doma in ne znaš niti lokalnega jezika. V tem primeru je povsem upravičeno pričakovati, da bo letalski prevoznik poskrbel zate in ti omogočil čimprejšnje potovanje na želeno destinacijo, bodisi z letalom ali pa tudi kako drugače. Za to imaš navsezadnje s prevoznikom sklenjeno pogodbo.

In vsi, ki pravite, da to ni odgovornost letalskega prevoznika: seveda ni, ampak tudi ni odgovornost potnikov. Letalsko karto kupiš v vednosti, da imaš takšne pravice, kot jih določa uredba. Če takšnih pravic ne bi bilo v evropskem pravu, potem bi si marsikdo omislil dodatno zavarovanje za pot; glede na to, da takšne pravice obstajajo in so vsem znane vnaprej (tudi letalskemu prevozniku, ki se lahko za takšen primer zavaruje, saj ve, da je pravno odgovoren), pa sploh ni nemoralno od potnikov, če pričakujejo, da bo letalski prevoznik plačal hotel. Pravila so znana vsem in so znana vnaprej. Zato bi bilo pravilno in korektno, da se Adria neha sprenevedati.
Letalske družbe so potnikom, v primeru odpovedi leta, dolžne vsekakor ponuditi vračilo denarja oz. preusmeritev, v kolikor pa se potnik nahaja na letališču, pa mu morajo tudi priskrbeti osnovno oskrbo kot je hrana… Na nekaterih letališčih se temu izognejo tako, da letališče zaprejo in potniki ne morejo priti do “ckeck-in”-a. V prvi vrsti pa morajo letalske družbe potnike (pravilno) informirati o stanju leta.

Absolutno je letalsko prevoznik dolžan poskrbeti za potnike. Tudi, če sami plačujete za stvari (hrana,pijača,…) ali storitve (taxi,hotel,…) ste ob predložitvi računa upravičeni do povrnitve stroškov.
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU
riServ.do?uri=CELEX:32004R0261:SL:HTML
– VSI novinarji bi morali poznati vsaj osnove o EU, recimo da sta dva temeljna tipa pravnih aktov UREDBA (regulative) in direktiva
– morali bi vedeti tudi, da so VSI pravni akti prevedeni v uradne jezike EU, tudi v slovenščino, zato ni treba dajati povezave na angleško besedilo uredbe, če pa je na voljo slovensko( https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0261:SL:HTML )

Zdaj pa še enkrat o Adrii:
– Evropska komisija pravi, da imajo potniki pravico do informacij,oskrbe (hrane, prenočišča) in povračila cene karte oz. spremembe leta
– če preberem uredbo, se s komisijo strinjam: 5. člen namreč zaradi višje sile izključuje le kompenzacijo iz 7. člena, torej 8. in 9. člen prideta v poštev tudi v tem primeru

Uredbo bi si lahko prebral/a tudi novinar/ka, ne pa da kar verjame AA. Lahko bi vsaj vprašali za mnenje Zvezo potrošnikov, če si ne upate sami razlagat zakonov.